Про нас


Центр інформаційних технологій

Про нас

Центр інформаційних технологій, створений на базі навчального центру мережевих технологій при ТНТУ імені Івана Пулюя і функціонує як окрема структура загальноуніверситетського підпорядкування.

До складу Центру входять:
  • Регіональна/Локальна Мережева Академія Сisco Systems CCNA/CCNP/GLN/WBL;

  • Відділ комп'ютерно-інтегрованих систем управління та автоматизованого проектування;

  • Відділ комп'ютерної підготовки та сертифікації;

  • Сектор розробки та впровадження інформаційних систем;

  • Група ліцензування програмних продуктів.

Центр інформаційних технологій розміщений на 5 поверсі головного корпусу Університету, в центрі міста, поблизу основних шляхів сполучення.

Навчальні приміщення: п'ять навчальних класів загальною площею 250 кв.м. та загальною кількістю посадочних місць на 60 осіб. Допоміжні приміщення: офісні, кімната для здачі сертифікаційних іспитів, серверна, столова.


Регіональна/Локальна Мережева Академія Сisco Systems CCNA/CCNP/GLN/WBL .

Заснована 15 вересня 1999 року, є першою Академією в Україні. У 2000 році єдина в Україні та одна із шести в Європі отримала статус CCNP, що дало можливість здійснювати підготовку фахівців до рівня Cisco Certified Network Professional. Якісний склад інструкторів: 1 CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert), 3 CCNP (Cisco Certified Network Professional), 3 CCNA (Cisco Certified Network Associate). Всі інструктори мають статус CCAI (Cisco Certified Academy Instructor).

Академія приймає участь у програмах GLN (Global Learning Network) та WBL (Work Based Learning). Під юрисдикцією Академії створено 9 Локальних Академій у містах: Києві (3), Житомирі (1), Львові (1), Сумах (1), Чернівцях (1), Тернополі (2).


Відділ комп'ютерно-інтегрованих систем управління та автоматизованого проектування.

До складу відділу входять: Навчальні центри Schneider Electric та АСКОН, котрі засновані у вересні 2000 року.

Спеціалізація навчального центру Schneider Electric - побудова систем автоматизованого управління та моніторингу з використанням промислового Ethernet. Навчання проводиться за власними методиками та навчальними програмами.

Спеціалізації навчального центру АСКОН - Системи Автоматизованого Проектування типу CAD/САМ/CAE.


Відділ комп'ютерної підготовки та сертифікації.

До складу відділу входять курси загальної та спеціалізованої комп'ютерної підготовки (Linux , WEB - програмування та дизайн і т.п.)

В рамках курсів комп'ютерної підготовки Центр інформаційних технологій є одним із фундаторів проекту "Комп'ютерна освітня мережа", задачами якого є вирішення проблем пов'язаних з інформатизацією загальноосвітніх шкіл.


Сектор розробки та впровадження інформаційних систем.

Основні напрямки роботи:

  • розробка та впровадження інформаційних систем із сфери компетенції Центру інформаційних технологій

  • надання послуг з інформаційного обслуговування фізичних та юридичних осіб

  • розробка навчальних та прикладних програм

  • ліцензування програмних продуктів