CCNA R&S

Програма навчання CCNA R&S

Програма навчання фахiвця CCNA реалiзується за чотири семестри (по 70 год. кожен). Основна задача програми - фундаментальна пiдготовка теорiї i практицi проектування, побудови i технiчного супроводу локальних i глобальних мереж з використанням загальновизнаних стандартiв i рiшень.

Загальна структура курсу:

Семестр 1

1. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
1.1. Теоретичний курс 
Вплив комп’ютерних мереж на життя людей 
Комунікації в повсякденному житті 
Мережа, як платформа 
Архітектура Інтернет 
Тенденції розвитку мереж 
1.2. Лабораторний практикум
2. МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ
2.1. Теоретичний курс 
Основи комунікацій
Типи мереж (LAN,WAN, Internet)
Мережеві протоколи
Використання мережевих моделей
Мережева адресація
2.2. Лабораторний практикум
3. ПРОТОКОЛИ ТА ФУНКЦІЇ ПРОТОКОЛІВ ПРИКЛАДНОГО РІВНЯ 
3.1. Теоретичний курс
Прикладні додатки – інтерфейс між мережами
Створення передумов для прикладних додатків та сервісів
Приклади протоколів та сервісів прикладного рівня
3.2. Лабораторний практикум

4. ТРАНСПОРТНИЙ РІВЕНЬ МОДЕЛІ OSI

4.1. Теоретичний курс 
Функції транспортного рівня
Протокол ТСР, надійність комунікацій
Керування ТСР сесіями
Протокол UDP, комунікації з низьким перевантаженням
4.2. Лабораторний практикум 
5. МЕРЕЖЕВИЙ РІВЕНЬ МОДЕЛІ OSI
5.1. Теоретичний курс 
Протокол ІРv4
Мережі – розбиття вузлів на групи
Маршрутизація – обробка пакетів даних
Процес маршрутизації
5.2. Лабораторний практикум
6. АДРЕСАЦІЯ МЕРЕЖІ – ІРv4
6.1. Теоретичний курс
ІРv4 адреси
Типи ІР адресів
Присвоєння адрес
Сегментація мережі
Тестування роботи мережевого рівня
6.2. Лабораторний практикум
7. КАНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ МОДЕЛІ OSI
7.1. Теоретичний курс
Доступ до середовища
Технології управління доступом до середовища
МАС адресація, формат кадру
Інкапсуляція даних
7.2. Лабораторний практикум
8. ФІЗИЧНИЙ РІВЕНЬ МОДЕЛІ OSI
8.1. Теоретичний курс 
Фізичний рівень – призначення та сигнали
Фізичні сигнали та кодування
Типи фізичних середовищ

8.2. Лабораторний практикум

9. ТЕХНОЛОГІЯ ETHERNET
9.1. Теоретичний курс 
Огляд технології Ethernet
Ethernet – комунікації через LAN
Формат Ethernet кадру
Метод доступу до середовища в Ethernet
Огляд фізичного рівня Ethernet
Концентратори та комутатори
Робота протоколу ARP
9.2. Лабораторний практикум
10. ПЛАНУВАННЯ ТА КАБЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ
10.1. Теоретичний курc 
LAN мережі – створення з’єднання
Під’єднання мережевих пристроїв
Розробка адресної схеми
10.2. Лабораторний практикум
11. НАЛАШТУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ МЕРЕЖІ
11.1. Теоретичний курс
Налаштування Cisco IOS пристроїв
Створення простої конфігурації за допомогою Cisco IOS
Перевірка мережевого підключення
Моніторинг та документування мережі
11.2. Лабораторний практикум 

Семестр 2 

1. ОСНОВИ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТІВ
1.1. Теоретичний курс 
Будова маршрутизатора
Налаштування командного рядка та адресації
Створення таблиць маршрутизації
Функції вибору найкращого шляху та комутації
1.2. Лабораторний практикум
2. СТАТИЧНА МАРШРУТИЗАЦІЯ
2.1. Теоретичний курс
Роль та задачі маршрутизатора
Огляд налаштувань маршрутизатора
Вивчення безпосередньо підключених мереж
Статичні маршрути з «Next Hop» адресом
Статичні маршрути з вихідними інтерфейсами
Сумаризовані маршрути та маршрути за замовчуванням
Управління та усунення несправностей статичних маршрутів
2.2. Лабораторний практикум
3. ОСНОВИ ПРОТОКОЛІВ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ 
3.1. Теоретичний курс
Огляд динамічної маршрутизації та її переваги
Класифікація протоколів динамічної маршрутизації 
Метрики шляхів 
Поняття про адміністративну відстань 
3.2. Лабораторний практикум
4. ПРОТОКОЛИ МАРШРУТИЗАЦІЇ КЛАСУ "НАПРЯМНОГО ВЕКТОРУ"
4.1. Теоретичний курс
Огляд протоколів маршрутизації класу «напрямного вектору»
Вивчення мереж
Керування таблицею маршрутизації
Петлі маршрутизації
4.2. Лабораторний практикум
5. ПРОТОКОЛ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ RIPv1
5.1. Теоретичний курс
Характеристики протоколу RIPv1
Основи налаштування RIPv1
Перевірка та усунення несправностей RIPv1
Автоматична сумаризація
Налаштування шляху за замовчуванням в RIPv1
5.2. Лабораторний практикум
6. VLSM ТА БЕЗКЛАСОВА МАРШРУТИЗАЦІЯ
6.1. Теоретичний курс
Класова та безкласова маршрутизація
VLSM
Безкласова маршрутизація (CIDR)
6.2. Лабораторний практикум
7. RIPv2
7.1. Теоретичний курс
Обмеження RIPv1
Налаштування RIPv2
VLSM та CIDR
Перевірка та усунення несправностей RIPv2
7.2. Лабораторний практикум
8. ОГДЯД ТАБЛИЦЬ МАРШРУТИЗАЦІЇ
8.1. Теоретичний курс
Структура таблиць маршрутизації
Обробка таблиць маршрутизації Класова і безкласова поведінка маршрутизатора
8.2. Лабораторний практикум
9. ПРОТОКОЛ EIGRP
9.1. Теоретичний курс
Огляд характеристик EIGRP
Основи налаштування EIGRP
Обрахунок EIGRP метрик
Робота алгоритму DUAL
Розширене налаштування EIGRP
9.2. Лабораторний практикум
10. ПРОТОКОЛИ КЛАСУ "СТАНУ ЛІНКА"
10.1. Теоретичний курс
Принципи маршрутизації «стану лінка»
Реалізація протоколів маршрутизації класу «стану лінка»
10.2. Лабораторний практикум
11. ПРОТОКОЛ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ OSPF
11.1. Теоретичний курс
Огляд протоколу OSPF
Основи налаштування
OSPF
Метрика OSPF
OSPF і мережі з спільним доступом
Розширене налаштування OSPF
11.2. Лабораторний практикум

Семестр 3

 LAN КОМУТАЦІЯ ТА БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ

1. ПЛАНУВАННЯ LAN МЕРЕЖІ
1.1. Теоретичний курс
Архітектура комутованої LAN
Вибір комутаторів відповідно до функції LAN
1.2. Лабораторний практикум
2. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА НАЛАШТУВАННЯ КОМУТАТОРА
2.1. Теоретичний курс
Огляд Ethernet/802.3 мереж
Передача кадрів використовуючи комутатор
Налаштування комутатора
Налаштування безпеки доступу до комутатора
2.2. Лабораторний практикум
3. ВІРТУАЛЬНІ ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ (VLAN)
3.1 Теоретичний курс
Огляд та характеристики VLAN
Реалізація 802.1q
Налаштування VLAN та 802.1q
Усунення несправностей VLAN та 802.1q
3.2. Лабораторний практикум
4. ПРОТОКОЛ VTP
4.1. Теоретичний курс
VTP концепції
Робота VTP
Налаштування VTP
4.2. Лабораторний практикум
5. ПРОТОКОЛ STP
5.1. Теоретичний курс
Мережеві топології з резервуванням на другому рівні моделі OSI
Основи STP
STP збіжність
PVST+, RSTP, Rapid PVST+
5.2. Лабораторний практикум
6. МАРШРУТИЗАЦІЯ МІЖ ВІРТУАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ
6.1. Теоретичний курс
Огляд маршрутизації між віртуальними мережами
Налаштування маршрутизації між віртуальними мережами
Усунення несправностей в маршрутизації між віртуальними мережами
6.2. Лабораторний практикум
7. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
7.1. Теоретичний курс
Бездротові LAN
Безпека бездротових LAN
Налаштування доступу в бездротових LAN
Усунення несправностей в WLAN
7.2. Лабораторний практикум

Семестр 4  

ДОСТУП ДО ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ
1. ОСНОВИ ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ
1.1. Теоретичний курс
Надання інтегрованих сервісів для мережі підприємства 
Концепції WAN технологій 
Характеристики WAN з’єднання
1.2. Лабораторний практикум
2. ПРОТОКОЛ PPP
2.1. Теоретичний курс
Послідовне з’єднання типу «точка-точка»
Концепції РРР
Налаштування РРР
Налаштування РРР з автентифікацією
2.2. Лабораторний практикум
3. ТЕХНОЛОГІЯ FRAME RELAY
3.1. Теоретичний курс
Основи Frame Relay концепції
Налаштування Frame Relay
Розширені Frame Relay концепції
Розширене налаштування Frame Relay
3.2. Лабораторний практикум
4. МЕРЕЖЕВА БЕЗПЕКА
4.1. Теоретичний курс
Основи мережевої безпеки
Захист Cisco маршрутизаторів
Захист мережевих сервісів маршрутизатора
Використання Cisco SDM
Захист доступу до маршрутизатора
4.2. Лабораторний практикум
5. СПИСКИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ (ACL)
5.1. Теоретичний курс
Використання ACL для захисту мереж
Налаштування ACL стандартного типу
Налаштування розширеного типу
Налаштування ACL комплексного типу
5.2. Лабораторний практикум
6. СЕРВІСИ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ
6.1. Теоретичний курс
Застосування сервісів віддаленого доступу
Сервіси широкосмугового доступу
Технології VPN
6.2. Лабораторний практикум
7. СЕРВІСИ АДРЕСАЦІЇ
7.1. Теоретичний курс
DHCP
Масштабованість мереж використовуючи
NAT IPv6 
7.2. Лабораторний практикум
8. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ МЕРЕЖ
8.1. Теоретичний курс
Встановлення рівня продуктивності мережі
Методологія та інструменти пошуку та усунення несправностей мережі
Загальні справності реалізації WAN
Пошук та усунення несправностей мережі відповідно до рівнів моделі OSI
8.2. Лабораторний практикум