Cisco CCNP (Cisco Certified Network Professional)


Програма навчання CCNP

Програма навчання професiонала з комп'ютерних мереж CCNP реалiзується за три семестри i є продовженням програми навчання CCNA Exploration.

Семестр 5

CCNP ROUTE: Implementing IP Routing
Сертифікаційний екзамен: 642-902 ROUTE
5.1 Теоретичний курс
Курс вивчає впровадження, моніторинг та управління маршрутизацією в корпоративних мережах. Студенти вивчають методи планування, налаштування та впровадження політик маршрутизації в комплексних корпоративних LAN та WAN мережах на базі протоколів динамічної маршрутизації в середовищі IPv4 та IPv6 протоколів. Курс розглядає налаштування безпеки політик машрутизації для віддалених офісів та працівників.
5.1 Лабораторний практикум

Семестр 6

CCNP SWITCH: Implementing IP Switching
Сертифікаційний екзамен: 642-813 SWITCH 
6.1 Теоретичний курс
Курс вивчає впровадження, контроль і налаштування конвергентних корпоративних мереж. Студенти вивчають методи планування, налашрування та контролю комплексних рішень в комутованих  мережах. Курс також охоплює безпеку інтеграції VLAN, WLAN та корпоративних мереж з послугами голосу і відео.
6.1 Лабораторний практикум

Семестр 7

CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks  
Сертифікаційний екзамен: 642-832 SWITCH 
7.1 Теоретичний курс
Курс вивчає методи управління і усунення несправностей маршрутизації та комутації комплексних корпоративних IP-мереж. Отримують навички  планування та проведення регулярного технічного обслуговування мережі, а також підтримки та усунення несправностей з використанням технології на основі рекомендацій і передового досвіду використовуючи системний і ITIL-сумісний підходи.
7.1 Лабораторний практикум